В началото на пролетта ние от магазини “Стената” обявихме подкрепата си за  кампанията “Земя под ЗаКрила” на Българско дружество за защита на птиците, целяща да съхрани застрашените видове царски орел, ловен сокол и европейски лалугер. Техните естествени местообитания са превзети или унищожени с превръщането им в обработваеми земи от човека, а в последно време са застрашени и от проекти за ВЕИ. 

Поехме ангажимента до края на ноември да допринесем за присъединяването на общо 10-12 декара площ за задомяването на тези видове в Сакар планина като заделяме и даряваме за кампанията 1% от продажбите на няколко наши водещи бранд-партньори Boreal, Buff, Deuter, Julbo и Ortovox. И петте марки имат глобални програми за социална отговорност, а с настоящата инициатива стават част и от усилията за опазването на българската природа.

Вижте повече за участието ни в тази кампания тук: 

https://stenata.com/blog/post/zemya-pod-zakrila-prvi-6-meseca.html