Човешкият род тръгва в своя марш за завладяване на планетата от пещерите. Там той оставя ценни свидетелства за своя живот и естетика. Прониквайки в най-недостъпните пещерни системи, така както и катерейки непрестъпни отвеси в планините, човекът продължава да търси себе си, да се съизмерва с Твореца – природата.

Ненаситен е човешкият порив да изследва околната среда. Изпъстрен с ценни документални свидетелства за историята на спелеологията през историята на най-известната в Европа пещерна система, този филм проследява многобройните опити на Седрик Лаша и Дейвид Паро да открият кръстовището между пропастта Фромажер и митичната пропаст Гуфр Берже в масива Веркор (Франция).

Приключение в тъмното, кал и влага, където е добре да имате спътник, който да е готов да сподели биваци на 900 метра под земята. Да вкараш техника и направиш пълнометражен и интересен, и за широката публика филм за спелеология е постижение. Този филм е постигнал именно това.