Презентация и дискусия по темата за алпийското водене в България и по света. Смятаме, че тя е важна за всички, които желаят да поемат по пътя на гидовете като такива, както и за всички потребители на техните услуги. Презентацията ще проследи:

  • Възникването и историческото развитие на IFMGA – федерацията, която създава и регулира най-елитните гидове в света.
  • Настоящето състояние на професията по света и у нас.
  • Бъдещите перспективи за България в контекста на EEMGA – младата източноевропейска асоциация, която първа предложи устойчив път за развитие на алпийските водачи в източна Европа.
  • Въпроси & Отговори

Презентатори:

Георги Георгиев – Черния – IFMGA

Георги Пенев – IFMGA

Виктор Варошкин – IFMGA