Биоразнообразие

Ако искате да научите какво представлява компостирането? Как може да го практикуваме в градска среда? Какви са митове и легендите? Какво се случва по света и защо Княжево е добър пример за общностно компостиране? Заповядайте на нашето обучение „Предизвикай се да компостираш“, в което Данита Заричинова и Ирена Събева ще ни предадат знанието за това как да сме по-устойчиви.

Обучението ще се проведе на 02.12 в 15:30 ч. в рамките на Дните на предизвикателствата. Ако имате желание да участвате, моля да се запишете на адрес: el.ivanova@biodiversity.bg

Вход свободен! Oчакваме ви!

“Предизвикай се да компостираш” се организира от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с „Блулинк” и ЕС „За Земята“ в рамките на проект „Участие за природа”. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 www.ngogrants.bg