От 20 години, една горда скала загубена сред безкрая на Индийския океан, живее своя базалтов блян. Нетипична общност от катерачи с разностранни интереси е в основата на един невероятен успех, далеч извън пределите на острова (отвъдморска територия на Франция).

Да превърнеш това, което е твоя слаба страна (горещина, влага, базалтови скали с атипична повърхност без зърно, отдалеченост от други земи) в предимство и сила, това е задачата пред режисьора Benoit Regord. Остров Реюнион – земя на катеренето. 

Едно пътуване във вертикала.