Конференция

Има няколко въпроса, които в края на 2015г. стоят с особена сила пред човечеството. Един от тях е за климата, който се променя пред очите ни. Коалиция за климата – България в партньорство с Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Българска асоциация за алтернативен туризъм и Световен фонд за дива природа – WWF организират:

КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА И ТУРИЗЪМ“
03.12.15г. ЧЕТВЪРТЪК зала 3 НДК, начало в 10:00

ChallengeDays2015_MediaMonitoring

 

ChallengeDays2014_MediaMonitoring

Желаещите да присъстват на конференцията е необходимо да се регистрират до 01.12.2015 г.

Своето участие към момента са потвърдили:

Ивелина Василева – Министър на околната среда и водите, Н. Пр. Ксавие Лапейр дьо Кабан – Посланик на Република Франция в България и представител на страната домакин на COP21 Paris – световната среща за климата, Георги Костов – Заместник-министър, Министерство на земеделието и храните, Ирена Георгиева – Заместник-министър, Министерство на туризма, Боян Петров – алпинист, биолог, Национален природонаучен музей, Георги Стефанов – WWF България, Координатор политики и климатични промени, Любомир Попйорданов – Българска асоциация по алтернативен туризъм и Борислав Сандов, десетки представители на научни институти, бизнеса, неправителствени организации, граждански инициативи. Резултатите ще бъдат обобщение във формат World coffee. На база свободен избор, участниците ще могат да се включат в една от трите фокус групи – туризъм, спорт и защитени територии.

ПРОГРАМА

Дискусия и представяне на позиции

Измененията на климата – предизвикателства пред света и България

Участници:

Участници:
Ивелина Василева – Министър на околната среда и водите
Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – Посланик на Р. Франция в България
Георги Костов – Заместник-министър, Министерство на земеделието
Ирена Георгиева – Заместник-министър, Министерство на туризма
Боян Петров – Алпинист, биолог, Национален природонаучен музей
Георги Стефанов – WWF – България, Координатор политики и климатични промени
Любомир Попйорданов – Председател УС на Българска асоциация за алтернативен туризъм
Модератор: Борислав Сандов
12:00-12:30 – Въпроси и отговори от аудиторията
12:30-14:00 – Обяд

Презентации и примери от България                                            

Климатични промени и прякото въздействие върху туризма, спорта и защитените територии в България. Рискове и възможности.

Участници:
Генчо Илиев, и.д. директор на Национален парк Централен Балкан
Николай Ненчев, директор Природен парк Врачански балкан
Радко Марков, директор на Планинска спасителна служба
Мартин Лазаров, директор дирекция „контрол и охрана“ Национален парк Пирин
Кирил Стамболиев, експерт фауна, Национален парк Рила
Михаела Кирчева, УС на БААТ, Ново тракийско злато
Радостина Йотова Travelife – устойчив туризъм
Димитър Събев и Руслан Йорданов – Анализ на моделите за развитие на планинските райони в Югозападна България
Модератор: Борислав Сандов

15:30-16:00 – Въпроси и отговори от аудиторията
16:00-16:30 – Кафе пауза

Включване на участниците от конференцията във фокус групи по трите основи теми от конференцията:
1. Туризъм – Риск или възможност са климатичните промени при управлението и развитието на туризма. Изводи
2. Спорт – Риск или възможност са климатичните промени за развитието на спорта. Изводи
3. Защитени територии – Риск или възможност са климатичните промени за съхранението и управлението на защитените територии.

Препоръките и изводите и от трите фокус групи ще бъдат предоставени на участниците в първия панел, както и в интернет страниците на организаторите.

Изводи
На база свободен избор, участниците ще могат да се включат в една от трите фокус групи, където да се включат и обсъдят. Какво трябва да се направи, за да се справим с климатичните промени? Те представляват ли проблем или са по-скоро възможност? Какво трябва да се направи или да не се направи в сектора. Колко бързо трябва да действаме и от къде да започнем и др.

Препоръките и изводите ще бъдат предоставени на участниците в първия панел, както и в интернет страниците на организаторите.
17:30ч. – Закриване на конференцията

baat                                                                              

Българска асоциация по алтернативен туризъм

 

Mosv

 

Министерството на Околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по околна среда

 

wwf

Проект “Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики” финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

уебсайт от: Hlebarov.com