Теодор Кисимов ще разкаже за последните изследвания на турските пропасти, в които е участвал. Една от тях е пропастта Пънаргьозю, която той проучва през 2016 г. Към днешна дата това е най-възходящата пещера на Земята – с над 16 км дължина и с положителна денивилация от 720м.  Реално входът й е най-ниската точка и изследването й става отдолу нагоре чрез катерене.

Втората част на разказа ще е за новата пропаст Морджа (в близост до град Анамур), в която за две години е премината дълбочина от над 900 м по вертикала. Разположена много близо до най-дълбоката турска пропаст ЕГМА (-1429 м), която Теодор проучва още през 2004 г и третата по дълбочина в Турция- Чукурпинар (-1195 м).. За да проучи Морджа,  Теодор се включва в международна експедиция  с участници от Турция, Ливан, България и САЩ. През 2017 г в Морджа е достигната дълбочина около 600 м. Българският екип,  състоящ се от Константин Стоилов, Диляна Христова и Теодор Кисимов изследва нови 150 м в дълбочина от пещерата и картира над 220 м пак в дълбочина.

Освен Морджа българските пещерняци екипират, изследват и картират друга нова пропаст с работно наименование “Ледената” и ориентировъчна денивелация 100 м като в по-голямата си част е запушена с сняг . Отбиват се и в ЕГМА като вълнуващото им пещерно им приключение продължава 10 дни.